דוחות אישיים (שנתיים)

דוחות אישיים (שנתיים)

הגשת דוחות אישיים לבעלי עסקים ,שותפויות ובעלי חברות. הכוללת בדיקה וחישוב של המס השנתי שמגיע לתשלום והביטוח הלאומי, דוח אישי כולל את כל נתוני התא המשפחתי לשנה מסוימת , בו יכללו הכנסות ממשכורת , מעסק, מרווח הון בבורסה , ניירות ערך , הכנסות משכירות , הכנסות מביטוח לאומי(קצבאות שונות או דמי אבטלה וכדומה) וכו' . 

הצעת מחיר וייעוץ אונליין

דילוג לתוכן